Coneix A12

QUI SOM?

A12 Estudis i Recerca Universitària és una entitat cultural vinculada a la Universitat Ramon Llull per desig exprés de la seva Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna.
Es va crear per cobrir l’àrea de la formació permanent d’adults de nivell universitari.
L’A12 dissenya i imparteix programes d’estudis no reglats dintre de les directrius de qualitat i de fonamentació en els valors socials i humanístics que caracteritza la URL.

-1

L’A12 ERI, forma part del conjunt d’Aules Universitàries d’AFOPA, que compta amb 40 anys d’experiència a Catalunya. Aquestes entitats estan inspirades en la primera Universitat adreçada als Majors i creada a Tolosa de Llenguadoc (França) l’any 1973.
Avui en dia, el seu abast és mundial.

 

AFOPA LOGO HORTZTL