Avís legal

La pàgina web / blog de l’A12 Estudis i Recerca Interuniversitària sol·licita als usuaris dades de caràcter personal per tal de respondre adequadament als serveis que han sol·licitat, i amb el compliment de les condicions de seguretat i confidencialitat que exigeix la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD 15/1999, de 13 de desembre).

Les dades facilitades pels usuaris s’integren en els corresponents fitxers propietat de l’A12 Estudis i Recerca Interuniversitària, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, i també la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat d’aquestes dades.

En compliment de la normativa vigent de protecció de dades, la persona interessada pot exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició en qualsevol moment, adreçant-se a l’A12 Estudis i Recerca Interuniversitària mitjançant l’adreça electrònica a12@blanquerna.url.edu