Professorat

L’A12 ERI compta amb un ampli professorat altament qualificat – majoritàriament titulats universitaris procedents de les diverses universitats catalanes– i experts en els diferents sectors del saber humà – Humanístis, Ciències Experimentals i Tecnològiques.
Allò que els significa de manera notable és la seva capacitat d’adaptació a les necessitats i la naturalesa dels alumnes.

El nostre objectiu és dotar als alumnes de coneixements impartits amb rigor però amb la flexibilitat i metodologia adient.
L’A-12 no és un “ent” tancat amb un staff inamovible, sinò que vol fer partícep en la programació a professionals del territori on s’hi implantin, conjuntament als docens habituals.
També a cada curs acadèmic, l’A-12 dóna “l’alternativa” a algun professor/a perquè s’iniciï en el camp de la docència, expedint-li un certificat per la seva participació i pugui constar en el seu currículum.