Inscripció

Informació general d’inscripcions:

Característiques bàsiques

A l’A12 Estudis i Recerca Interuniversitària no hi ha exàmens ni avaluacions. En començar cada curs, cada docent estableix la metodologia docent. Si cal fer treballs, en tot cas són voluntaris.
El cost de la quota anual (matrícula) és per a un curs sencer, d’octubre a juny.

Requisits d’accés

Per accedir als estudis de l’A12 Estudis i Recerca Interuniversitària no cal cap requisit acadèmic previ, únicament cal ser major d’edat.

Preinscripció i matrícula

L’oferta de places per grup és limitada. Per aquest motiu, per accedir a un programa s’haurà de realitzar una preinscripció abans de matricular-se en les dates estipulades per el centre.

En el cas de tenir més preinscripcions, l’assignació de places es realitzarà a través d’un sorteig entre els números de les preinscripcions.

En cas contrari, les places s’assignaràn per rigorós ordre d’inscripció fins a exhaurir el nombre de places.

Les persones inscrites a la llista d’espera podran triar entre matricular-se en algun programa amb plaça disponible renunciant al lloc que ocupen en la llista d’espera o bé esperar a la finalització del període de matrícula per si han quedat places lliures al programa sol·licitat.

La matrícula es realitzarà presencialment o en línia, primerament durant el mes de juny o juliol.

L’A12 Estudis i Recerca Interuniversitària es reserva el dret d’anul·lar alguns cursos o blocs en el cas que no s’assoleixin el mínim nombre d’alumnes necessaris.

Quotes curs.

La quota anual a qualsevol grup troncal de Barcelona ( A o B), que és de curs sencer, té un import de 230€, i la quota dels cicles anuals d’història de l’Art és de de 135€.

Per altres opcions, com blocs separats, sol·liciteu més informació enviant un correu electrònic a: a12@blanquerna.url.edu

Modalitat de pagament.

El pagament de la matrícula es pot realitzar, en el moment de la inscripció, o mitjançant transferència bancària en el número indicat en el rebut de matrícula, o del formulari online, en un termini de 4  dies.
La inscripció esdevé efectiva un cop satisfet l’import total de la quota i aportada la documentació.

* No es retornarà l’import, en cap cas, de les quotes, si no és per causa imputable al centre.

* En cas que hi hagi canvis d’emplaçament i horaris es comunicarà puntualment.


INSCRIPCIÓ PRESENCIAL :

Dilluns de 10.15h – 13.00h / 1er pis
Dimecres (Només atenem en els mesos de: febrer,  juliol, setembre i octubre)  de 18.00h – 20.30h / baixos.

Comte Borrell 307. 08029 Bcn
(Despatx de Parròquia de Sant Eugeni I. Papa.)

 

Anuncis