Inscripció Curs 2019-2020

Informació general d’inscripcions:

Característiques bàsiques

A l’A12 Estudis i Recerca Interuniversitària no hi ha exàmens ni avaluacions. En començar cada curs, cada docent estableix la metodologia docent. Si cal fer treballs, en tot cas són voluntaris.
El cost de la quota anual (matrícula) és per a un curs sencer, d’octubre a juny.

Requisits d’accés

Per accedir als estudis de l’A12 Estudis i Recerca Interuniversitària no cal cap requisit acadèmic previ, únicament cal ser major d’edat.

Informació general d’inscripcions  a Premià de Mar:
Enllaç al formulari de sol·licitud de Premià de Mar:  https://forms.gle/rx4JEjwSL5kRdbU89

Modalitat de pagament.

El pagament de les quotes es pot realitzar, en el moment de la inscripció, o mitjançant transferència bancària en el número indicat en el rebut de matrícula, o del formulari online, en un termini  màximde 4  dies.
La inscripció esdevé efectiva un cop satisfet l’import total de la quota.

* No es retornarà l’import, en cap cas, de les quotes, si no és per causa imputable al centre.

* En cas que hi hagi canvis d’emplaçament i horaris es comunicarà puntualment.


INFORMACIÓ PUNT D’ATENCIÓ:

Dilluns de 10.15h – 13.00h / 1er pis
Dimecres (Només atenem en els mesos de: febrer,  juliol, setembre i octubre)  de 18.00h – 20.30h / baixos.

Comte Borrell 307. 08029 Bcn
(Despatx de Parròquia de Sant Eugeni I. Papa.)

Anuncis