Cultura Viva a les Residencies

El Programa ” CULTURA VIVA A LES RESIDENCIES “, és un projecte que persegueix crear un impacte sobre les persones grans , que viuen a Residències de la ciutat de Barcelona- apropant coneixements, temes i activitats culturals d’actualitat  a la residencia.

Es basa en unir les sinergies d’entitats que treballin pels més grans de Barcelona en una acció conjunta amb l’A12, i contribuir a millorar la qualitat de vida de la gent gran que viu a Residències de la ciutat de Barcelona desenvolupant programes anuals  d’activitats i formacions culturals (art, ciència, història, música, literatura, exposicions , continguts museístics, dansa , moviment, etc.),  que estimulin els sentits, afavorint la intercomunicació i les capacitats cognitives, intel·lectuals , sensorials i afectives dels residents.
Aquest projecte pren com a referent i s’inspira, per una banda, en una iniciativa conjunta de la “Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor de la Comunidad de Madrid” i CEATE -Confederación Española de Aulas de la Tercera Edad- (entitat amb la qual col·laborem habitualment), amb el projecte “Museos y Residencias, Un camino de ida y vuelta” que va néixer l’any 2012 i que encara continua vigent i amb èxit. Un projecte que es serveix de ‘Voluntaris Sènior Culturals’ per apropar l’art, la història, la ciència i el patrimoni que roman entre les parets dels Museus de Madrid a les persones d’edat avançada que viuen a les Residències de gent gran, amb col·loquis, conferències i presentacions amb suports tecnològics.

Per una altre banda, el projecte s’inspira també molt especialment en el sublime documental francès de la directora Valéria Bruni- Tedeschi “Une jeune fille de 90 ans” on el ballarí Thierry Thieû Niang, -mitjançant la bellesa del moviment, la música i sobretot l’empatia- desperta els records de les persones que pateixen demència i resideixen al pavelló geriàtric del hospital Charles Foix a Ivry i torna les seves vides durant uns dies plenes d’emocions, esperança i noves il·lusions.