Fer-se membre

L’A12 Estudis i Recerca Interuniversitària, Aula d’Extensió Universitària,  té diferents modalitats d’associar-se i les quotes són anuals.

1. Alumne. És aquella persona que vol formar part d’un dels grups de l’entitat i participar en tots els cursos, activitats i conferències que tinguin lloc durant el curs. Disposarà d’un carnet nominatiu i intransferible. Ha d’abonar la quota anual.

2. Col·laboradors: Poden ser membres col·laboradors totes aquelles persones físiques majors d’edat o jurídiques publiques o privades que comparteixen, o volen donar suport, als mateixos fins que l’A12  i que dediquin anualment a l’entitat el seu ajut encara que sigui sense aportació econòmica fixa.

  • Col·laboradors Socials: Qualsevol associació, organització no governamental o organisme que vulgui col·laborar en la dinàmica general de l’Associació i especialment en la difusió i extensió de propostes.
  • Col·laboradors Econòmics: Qualsevol empresa, institució o organisme que vulguin  destinar una partida anual dels seu pressupost a l’entitat.
  • Col·laboradors Assessors: Qualsevol Universitat, Escola Tècnica, Col·legi Professional, Associació de Professionals o altres àmbits contribuïdors mitjançant la seva assessoria a les activitats i projectes de l’entitat.
  • Col·laboradors Informatius: Premsa escrita, ràdio, televisió, agencies informatives i de l’àmbit de la comunicació que obrin espais de difusió periòdics per les activitats que s’impulsen des de l’entitat.

L’entitat establirà convenis específics amb els col·laboradors que detallin els àmbits de col·laboració.