Inscripcions Curs 2020-2021

Informació general d’inscripcions:

Característiques bàsiques

A l’A12 Estudis i Recerca Interuniversitària no hi ha exàmens ni avaluacions. En començar cada curs, cada docent estableix la metodologia docent. Si cal fer treballs, en tot cas són voluntaris.
El cost de la quota anual (matrícula) és per a un curs sencer, d’octubre a juny.

Requisits d’accés

Per accedir als estudis de l’A12 Estudis i Recerca Interuniversitària no cal cap requisit acadèmic previ, únicament cal ser major d’edat.

Inscripcions a Barcelona:

Baixa el programa de Barcelona. Tardor -hivern 2020-2021
Enllaç al formulari d’inscripció:

Inscripcions a Premià de Mar:

Baixa el programa de  Premià de Mar. Tardor -hivern 2020-2021
Enllaç al formulari de sol·licitud de Premià de Mar: 

Inscripcions a Martorell:

Baixa el programa de Martorell. Tardor -hivern 2020-2021
Enllaç al formulari de sol·licitud de Martorell: 

Modalitat de pagament.

El pagament de les quotes es pot realitzar, en el moment de la inscripció, o mitjançant transferència bancària en el número indicat en el rebut de matrícula, o del formulari on-line, en un termini  màxim de 4  dies.
La inscripció esdevé efectiva un cop satisfet l’import total de la quota.

* No es retornarà l’import, en cap cas, de les quotes, si no és per causa imputable al centre.

* En cas que hi hagi canvis d’emplaçament i horaris es comunicarà puntualment.


PUNT D’ATENCIÓ PRESENCIAL:

Per motius de la crisi del COVID-19, no hi ha atenció presencial