Beques d’estudi Teresa Morros

Coneixement i cultura a l’abast!

L’A12 Estudis i Recerca Interuniversitària, en la programació del curs acadèmic 2016-2017 va presentar la creació d’unes beques participatives, gràcies a
una subvenció i el suport de l’Ajuntament del Districte de l’Eixample de Barcelona.

Motivació

L’A-12 ERI, a més de l’assoliment dels objectius formatius, té com a finalitat el foment i l’expansió en la societat de programes de nivell universitari on s’amalgamin el desenvolupament personal i el col·lectiu del seu alumnat, mitjançant metodologies afavoridores de la integració de coneixements i de les relacions intergeneracionals i solidàries en un clima distés i agradable, que, sens dubte, ajuda a fruir d’una millor qualitat de vida. L’A12 es fonamenta en el convenciment de que l’adquisició o revitalització de coneixements és un instrument inapreciable per assegurar
un millorament de la vida de les persones; un estímul per no romandre al marge i poder participar de forma plena i eficaç en un àmbit on l’autonomia personal és una necessitat imperiosa.
Però l’A12 ERI va més enllà. Vol integrar en les seves activitats a persones majors i joves, a tota persona que es trobi en una situació favorable o que estigui en una altra no tan propícia; en risc d’exclusió o d’aïllament social o de feblesa econòmica, però
que desitgi ser membre de la nostra comunitat d’alumnes.
I d’aquí la creació de la Beca Teresa Morros en el si de la’A-12 ERI.

Objectius i beneficiaris de la beca Teresa Morros.

Els programes formatius de l’A12 estan adreçats a totes aquelles persones que desitgin accedir a una formació acadèmica de nivell universitari de qualitat i vulguin millorar
el seu desenvolupament sociocultural, sense necessitat de titulació prèvia.

La beca Teresa Morros s’ha creat des de la voluntat i amb l’objectiu d’afavorir l’assistència i participació als nostres programes a persones en situació de risc d’exclusió social o d’aïllament.
Pretén apropar i fer accessible la cultura i el coneixement a aquelles persones que, normalment, per les seves condicions personals o econòmiques no hi podrien accedir.

L’A12 ERI destina una dotació econòmica per assignar unes places d’alumnes en el marc de la programació en el curs vigent a persones que es trobin en les circumstàncies esmentades i que ho puguin justificar amb la documentació apropiada i requerida.

El nombre de places amb beca és limitat.

La dotació de la beca podrà ser total o parcial, en funció dels ingresos anuals dels sol·lictants.

Per què el nom? Qui va ser la
Teresa Morros i Canalda?

padri b&W

La Teresa Morros i Canalda (Barcelona, 1921- 2011) va ser una d’aquelles persones anònimes que, des del seu anonimat, contribuí a que la societat fos millor, més culta i més solidària.
La seva dedicació sempre va estar lligada a la cultura i al servei a la societat.
Va ser infermera; bibliotecària; secretària de la Càtedra de Fisiologia de la Facultat de Medecina de la Universitat de Barcelona; directora de l’Editorial Ediciones Gea, membre de l’Agrupament Escolta Prat de la Riba; membre i presidenta del Casal d’Avis Sant Antoni de Pàdua; sòcia fundadora de l’Associació de veïns i veïnes de la Font d’en Fargues d’Horta en els anys 70, i una important promotora de la creació
de la Plataforma Salvem Can Fargas perquè aquesta antiga masia fou d’ús veïnal i impulsora de la creació de les Aules de Cultura del Districte d’Horta-Guinardó. També va formar part del col·lectiu “Dones en l’Església”.
Entre d’altres moltes distincions, l’any 1994 va rebre el premi Horta-Guinardó per la seva tasca solidària i de promoció del voluntariat i l’any 2002 fou guardonada amb la medalla d’Honor de Barcelona pel Districte d’Horta-Guinardó.